Hvad er Viniyoga

2018-11-15

Viniyoga er baseret på et personligt forhold mellem elev og lærer, hvor en lærer ideelt set arbejder individuelt med hver elev. Læreren har modtaget en længerevarende undervisning af en eller flere lærere. Undervisningen er overleveret mundtligt, samtidigt med at eleven bliver fulgt i dennes egen udvikling både i sin praktik af yoga og i studier af filosofi. 


Vi tager udgangspunkt i de klassisk yogaøvelser, lidt over 60 almindelige øvelser. Disse sammensættes i en særlig rækkefølge og opbygges med et eller flere klimaksøvelser. For at afbalancere mellem øvelsestype laver vi særlige øvelser. 


Ideelt set undervises viniyoga individuelt. Her får hver elev helt særlig opmærksomhed og relationen bygges op, så læreren kan vejlede eleven i dennes udvikling. Der tages hensyn til faktorer som sundhedstilstand, alder, levevis og kondition. Vi tager også hensyn til tidligere eller nuværende skader og sygdomme og fokuserer på at genopbygge, vedligeholde og forebygge.


I gruppeundervisning tages også hensyn til den enkelte, det tager dog længere tid at komme ind i et forløb, da lærer - elevforholdet skal bygges op. Det vigtigste du skal huske som elev i gruppeundervisning er, at selvom vi kan lave en øvelse, er det ikke sikkert, det er godt for os at lave den. Vigtigt er det også at huske, at der ikke findes to elever der har behov for det samme også selvom de lider af det samme. Det er den viden en viniyogalærer har og derfor kan tilpasse hver enkelt øvelse til den enkelte.


Viniyogaens historie

Viniyoga er legenden om den store guru Krishnamacharya, som underviste blandt andet Pattabhi Jois og B.K.S. Iyengar.

Disse to er de to mest prominente figurer i yogaens udbredelse til vestern I 70´erne.


Krishnamacharyas søn T.K.V. Desikachar viderebragte sin fars lære som grundlægger af Krishnamacharya Yoga Mandirum (KYM) i Chennai, Indien. Her begyndte han at kalde metoden Viniyoga.


Desikachar døde i august 2016. Han havde undervist offentligt indtil kort før sin død. I nogen tid videreførte hans søn Kausthub KYM. Men i 2013 trådte han tilbage som resultat af beskyldninger om psykisk og fysisk chikane af kvindlige elever.


I Europa findes flere viniyogasammenslutninger blandt andet den jeg hører til, som er i Frankrig. Lederen af Viniyoga-fondation Frankrig, Bernard Bouanchaud, er oplært direkte af T.K.V. Deschikashar og har også haft et personligt forhold og modtaget undervisning af Krishnamacharya. Det er et stort privilegie at blive uddannet direkte af denne meget veluddannede og vise mand.

I USA, er Gary Kraftsow, grundlæggeren af det amerikanske Viniyogainstitut, den mest prominente amerikanske fortaler for T.K.V. Desikachars metode. Andre velkendte elever inkluderer Leslie Kaminoff, grundlægger af The Breathing Project i New York City og medforfatter af "Yoga Anatomy".